Categorie: Bouw

Vijf tips om de werkelijke kosten te kunnen factureren

facturen ondertekend op tafel

#4 Leg koppelingen aan tussen systemen Door koppelingen te leggen kunt u data uit verschillende systemen bij elkaar brengen. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de Fleet Tracker kunt u die koppelen aan de Time Tracker om zo extra inzicht te krijgen, de administratie te verlichten en een basis voor bijsturing aan te leggen. De… Lees meer »

In 4 stappen van faalkosten naar ‘succeswinst’

afbeelding van een bouwterrein van een grootschalig project

Tip 1: Zorg voor onderlinge communicatie voor en tijdens het project Hoge faalkosten hangen vaak samen met het individualisme op een project. Ieder houdt zich bezig met zijn eigen taak, en is daarin een eiland op zichzelf. Er is weinig onderlinge communicatie over werkzaamheden en planning. Dat zorgt ervoor dat mensen langs elkaar heen werken…. Lees meer »

Hoe stuur ik mijn bedrijfsgebonden kosten?

Hijskraan, bouwwerf, bedrijfsgebonden kosten

Kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst Anders ligt dat bij de kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Deze zijn immers per direct met maatregelen te verlagen. Dat is interessant, want er zijn veel innovaties/slimme gadgets op de markt die kostenverlagend werken en efficiency versterken. Bij ziekteverzuim moet gedacht worden aan de… Lees meer »

Grip houden op personeelskosten

Bouwproject, hijskraan, woningbouw

Observeer ‘productiegedrag’ en analyseer data Het opdoen van deze kennis is niet alleen een administratieve aangelegenheid. Nee, het is veel meer dan dat. Het is observeren van ‘productiegedrag’ en analyseren van data. Data die verkregen kan worden uit: Bestudering van de aard en functionaliteit van de diverse kosten. Exact weten welke kosten wel of niet… Lees meer »

De projectprijs en uw werkelijke kosten…

Hijskraan, bouwplaats, bouwwerf

Waar gaat het fout? Waar dit fout gaat? Voorcalculatie, verkoop, planning, uitvoering en administratie hebben allen hun eigen ‘procesjes’ ingeregeld maar nooit over de heg gekeken. Door vanaf het moment dat een project is voorgecalculeerd alles in één integraal systeem vast te leggen, die voorcalculatie aan de hand van de definitieve verkoop aan te passen,… Lees meer »

Faalkosten: praat je erover of doe je er wat aan?

Faalkosten, bouwkosten

Hoe ontstaat faalkostenreductie? De begrote inzettijd (de voorcalculatie) ligt vast en wordt gehanteerd als limiet in de planning. Kortom, het kan niet meer zo zijn dat er meer tijd voor een opdracht wordt ingepland dan er was gebudgetteerd. Reden: voorcalculatie en planning zijn nauw met elkaar verbonden. Plan je meer dan begroot dan is dat… Lees meer »

Leegloop en indirecte uren

Hijskraan, indirecte uren, leegloop

Nichemarkt Het in kaart brengen en  analyseren van deze verliezen vraagt om een aanpak waarin data verzameld wordt in een geautomatiseerde omgeving. Spelers op deze markt bevinden zich in een niche. Het werk is namelijk specialistisch, vraagt om maatwerk en om innovatieve en creatieve kracht en kennis van bedrijfsprocessen. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland… Lees meer »

‘Lean’ bouwen?

Lean bouwen, werkplaats

De stap naar efficiency Daarbij is het onder andere van belang dat u objectief, eerlijk en transparant bent in de vastlegging van inzettijd per bouwstadium, per activiteit en per medewerker. Met een papieren administratie is dat onmogelijk. Beter is het om inzettijd real-time vast te leggen met behulp van willekeurige GPS-gebaseerde datalogging. Beter is het… Lees meer »

Efficiencymaatregelen die de organisatie niet raken

hijskraan, blauwe lucht, bouw projecten, bouwwerf

Inzet van materieel Een ander voorbeeld van een efficiencymaatregel ligt op het terrein van inzet van materieel. Ook hier kan met betrekkelijk eenvoudige maatregelen een optimalisatieslag plaatsvinden die direct invloed heeft op het totaal aantal benodigde materieel stuks, de dekkingsgraad van het materieel, de inzet en planning van het materieel en ook op het onderhoud… Lees meer »