Categorie: Bouw

Hoe zie ik tijdig in waarom mijn rendement op de opdracht verloren gaat?

installatie bouw project plattegrond blueprint

Concrete problemen om aan te pakken Tijdsdruk, het niet delen van kennis, het ontbreken van een bouwwerk informatiemodel (BIM): dit zijn allemaal oorzaken die installateurs aangeven als oorzaken van faalkosten. Dit komt dus neer op een gebrek aan transparantie: de installateurs hebben te weinig inzicht in de planning, ingecalculeerde uren, kennis is niet toegankelijk en… Lees meer »

Hoe match ik budget en planning aan werkelijk bestede tijd?

construction planning plan drawing

De bouwsector budgetteert voortdurend Hoe anders is dat in het bedrijfsleven, waar voortdurend gebudgetteerd moet worden en men de vinger aan de pols houdt over voortgang in termen van winst en verlies. De bouwsector is een mooi voorbeeld waar er voortdurend wordt gebudgetteerd. Elk jaar worden er begrotingen en operationele plannen opgesteld en eens in… Lees meer »

Vijf tips om de werkelijke kosten te kunnen factureren

facturen ondertekend op tafel

#4 Leg koppelingen aan tussen systemen Door koppelingen te leggen kunt u data uit verschillende systemen bij elkaar brengen. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de Fleet Tracker kunt u die koppelen aan de Time Tracker om zo extra inzicht te krijgen, de administratie te verlichten en een basis voor bijsturing aan te leggen. De… Lees meer »

In 4 stappen van faalkosten naar ‘succeswinst’

afbeelding van een bouwterrein van een grootschalig project

Tip 1: Zorg voor onderlinge communicatie voor en tijdens het project Hoge faalkosten hangen vaak samen met het individualisme op een project. Ieder houdt zich bezig met zijn eigen taak, en is daarin een eiland op zichzelf. Er is weinig onderlinge communicatie over werkzaamheden en planning. Dat zorgt ervoor dat mensen langs elkaar heen werken…. Lees meer »

Hoe stuur ik mijn bedrijfsgebonden kosten?

Hijskraan, bouwwerf, bedrijfsgebonden kosten

Kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst Anders ligt dat bij de kosten die niet vallen onder de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Deze zijn immers per direct met maatregelen te verlagen. Dat is interessant, want er zijn veel innovaties/slimme gadgets op de markt die kostenverlagend werken en efficiency versterken. Bij ziekteverzuim moet gedacht worden aan de… Lees meer »

Grip houden op personeelskosten

Bouwproject, hijskraan, woningbouw

Observeer ‘productiegedrag’ en analyseer data Het opdoen van deze kennis is niet alleen een administratieve aangelegenheid. Nee, het is veel meer dan dat. Het is observeren van ‘productiegedrag’ en analyseren van data. Data die verkregen kan worden uit: Bestudering van de aard en functionaliteit van de diverse kosten. Exact weten welke kosten wel of niet… Lees meer »

De projectprijs en uw werkelijke kosten…

Hijskraan, bouwplaats, bouwwerf

Waar gaat het fout? Waar dit fout gaat? Voorcalculatie, verkoop, planning, uitvoering en administratie hebben allen hun eigen ‘procesjes’ ingeregeld maar nooit over de heg gekeken. Door vanaf het moment dat een project is voorgecalculeerd alles in één integraal systeem vast te leggen, die voorcalculatie aan de hand van de definitieve verkoop aan te passen,… Lees meer »

Faalkosten: praat je erover of doe je er wat aan?

Faalkosten, bouwkosten

Hoe ontstaat faalkostenreductie? De begrote inzettijd (de voorcalculatie) ligt vast en wordt gehanteerd als limiet in de planning. Kortom, het kan niet meer zo zijn dat er meer tijd voor een opdracht wordt ingepland dan er was gebudgetteerd. Reden: voorcalculatie en planning zijn nauw met elkaar verbonden. Plan je meer dan begroot dan is dat… Lees meer »

Leegloop en indirecte uren

Hijskraan, indirecte uren, leegloop

Nichemarkt Het in kaart brengen en  analyseren van deze verliezen vraagt om een aanpak waarin data verzameld wordt in een geautomatiseerde omgeving. Spelers op deze markt bevinden zich in een niche. Het werk is namelijk specialistisch, vraagt om maatwerk en om innovatieve en creatieve kracht en kennis van bedrijfsprocessen. Er zijn verschillende bedrijven in Nederland… Lees meer »