DeskPlan

Automatische planning van project- en service opdrachten online direct verwerkt en toe te passen op de aanwezige voertuigen.

Young colleagues filling business calendar for the next month

Hoofdkenmerken

 • Maximale benutting van uw buitendienst
 • Objectieve en realtime kostenbewaking
 • Eenduidige en korte communicatielijnen
 • Besparing door betaling werkelijke tijd
 • Tijdig bijsturen op projecten

Planningstool

DeskPlan, de onafhankelijk van overige FieldDesk modules van Fleet Complete inzetbare digitale planningstool. DeskPlan integreert de planning van uw project, service- en onderhoudswerkzaamheden. DeskPlan munt uit in overzichtelijkheid, snelheid en acceptatie door uw planners, de basis voor een volledige implementatie. Daardoor bereikt u met DeskPlan het rendement dat u wilt bereiken.

Alles gebeurt centraal

Elke actie van de planner wordt door de software direct opgevolgd en die snelheid kan niet worden beïnvloed door de kwaliteit van uw internetverbinding, de gekozen browser of de kwaliteit en instellingen van uw Firewall. Door de synchronisatie met de centrale database is er geen sprake van het bijhouden van stambestanden op meerdere locaties, alles gebeurt centraal.

Realtime inzicht

Door realtime inzicht in het verloop van uw opdrachten kunt u immers niet alleen de maximale capaciteit met uw organisatie realiseren maar eveneens zorgt u dat alle bijkomende processen worden versneld en verlicht. Uw factuur staat klaar als de opdracht is afgerond. Uw nacalculatie is bekend zodra de opdracht is afgerond en uw salarisadministratie is constant up-to-date.

 • Inhuur

  Einde aan onnodige inhuur.

 • Status

  De status van de opdracht is real-time bekend.

 • Informatie

  De informatie bereikt u automatisch en continue, dus geen pieken in de administratieve verwerking.

 • Geen fouten

  Dubbele invoer is uitgesloten, foutkansen geminimaliseerd.

graphic displaying resources in a circle
graphic displaying a contract in a circle
graphic displaying circular arrows
graphic displaying a checklist in a circle

De voordelen

Overzicht van uw totale buitendienst. Uitstekende managementinformatie die voortdurend de vergelijking maakt tussen afgehandelde en lopende projecten. Kostenbewaking is volledig objectief, realtime en beschikbaar voor tijdig ingrijpen. Alle medewerkers kennen de status van elke opdracht.

Hoe het werkt

DeskPlan is een applicatie van Fleet Complete die lokaal wordt geïnstalleerd. We hebben het over de Gebruikersinterface die bij het opstarten van DeskPlan zorgt voor de synchronisatie met de centraal gehoste database. Die synchronisatie vindt bij afsluiten van DeskPlan wederom automatisch plaats. Wat we daarmee bereiken is een enorme snelheid voor de planner.